Göranssonska släktföreningen
är en ideell förening som har till uppgift att stärka känslan av samhörighet mellan konsul Göran Fredrik Göranssons ättlingar. Konsuln levde mellan 1819 och 1900. Han växte upp i Gävle och var delägare i firman Daniel Elfstrand & Co, som hade verksamhet inom bl.a. skeppsbyggeri, sjöfart och bedrev omfattande import och exportverksamhet. Firman köpte år 1854 Högbo bruk utanför Sandviken, där Göransson använde den gamla herrgården som sommarbostad.

Genom sina handelskontakter i London kom Göransson i kontakt med den nya Bessemermetoden för ståltillverkning. Han köpte det svenska patentet och genomförde den 17 juli år 1858 den första lyckade Bessemerblåsningen vid Edskens masugn. Han lade därmed grunden till Sandvikens Järnverk och därmed till Sandvikens stad. Vid 100-årsjubileet av den första lyckade blåsningen 1958, togs ett initiativ att stifta en släktförening. År 1962 hade den sitt första möte. Släktföreningen har idag ca 150 medlemmar.


Vi hade ett fantastiskt möte i Sandviken 31 aug 2019!
Vi inledde med en presentation på Coromant med intressant föredrag,
därefter kransnedläggning och god lunch på Sigridsgården.
Släktföreningsmöte därefter, tätt följt av Eric Giertz
som berättade om "Göranssons släkthistoria i ett näringspolitiskt sammanhang"
På kvällen vidtog festligheter med middag på Bruksmässen, samt fotografering.
Efter den goda middagen var det Silent Disco och allmänt prat i baren.
Dagen efter samlades många av oss på Rapatac för att
uppleva lite av stämningen innan det officiellt invigdes.
(Protokoll från släktföreningsmötet och uppdatering av släktträdet kommer småningom.)
Länk till Rapatac's hemsida
Länk till föredraget av Eric Giertz
Släktmötet den 30 augusti 2008 samlade ett stort antal deltagare.

Släktföreningen arrangerar släktmöten, vid senaste släktmötet 2016 i Sandviken togs beslut om att mötena skulle ske vart tredje år och förläggas i Sandviken. Det fanns initialt planer på att nästa möte skulle hållas den 19 januari 2019 i Sandviken, eftersom konsuln skulle ha fyllt 200 år då. Av flera orsaker kom vi dock fram till att det vore trevligare med ett möte på sommarhalvåret, och det är nu planerat till lördag 31 augusti 2019 i Sandviken.

Släktföreningen styrs av ett släktråd. Det består av tre ledamöter från varje av de fyra kvarvarande släktgrenarna. Släktrådet sammanträder normalt 2 - 3 gånger per år.

I juli 2008 fanns det 525 kända ättlingar och 270 ingifta, totalt 795 personer. Av dessa lever 644 nu. Uppgifterna bygger på insamlade data, och kan därför vara något osäkra. Har du kompletteringar eller känner till förändringar, så hör gärna av dig.

Tillhör du släkten och vill bli medlem, sätt in medlemsavgiften på postgirokonto 70 48 66-3, Göranssonska Släktföreningen. Medlemsavgiften är 150 kr per år och betalas av myndiga medlemmar. Genom att ni betalar årsavgiften medger ni även att vi registerar era uppgifter enligt GDPR.

Isaac Clason , webmaster
Uppdaterad 191003

ic